Start till finish

Ibland blir vägen från start till mål mycket längre än man tänkt sig. Anledningen finner jag allt som oftast i att målsättningen var otydlig. Kanske var inte det uppsatta målet det vi egentligen vill uppnå? Kanske trodde vi att målet var klart och tydligt, men motparten hade en helt annan tolkning av vad som skulle bli slutprodukten? Detta dilemma gäller inte bara när vi arbetar med en klient utan också för våra egna privata målsättningar.

Det är alltid värt den extra tiden det tar att verkligen skärskåda sin målsättning och tänka en gång till:

– Är det uppsatta målet verkligen sant/rätt formulerat? 

– Är detta vad vi vill uppnå?

Om målet är det rätta, så kan tiden man lägger på genomgången ändå resultera i att vägen dit blir klarare och tryggheten i att vi gör rätt sak och är på rätt väg ger oss en lite push framåt.

< Tillbaka

© 2001 - 2023 ~ wiweco - webdesign och affärskonsultering
“Problems are opportunities in work clothes” Henry J. Kaiser